Logotipo coaching altitude

Experiència d’ èxit: Formació de tutors interns

La satisfacció dels nostres clients és la nostra satisfacció:

NOVA EDICIÓ DE FORMACIÓ DIRIGIDA A TUTORS INTERNS DE DUAL

Els proppassats dies 21 i 28 de setembre es va realitzar a Palouet la 2a edició del curs “Formació de tutors interns”, una formació dirigida a tot el personal de la nostra empresa que realitza la valuosa tasca de ser tutor d’un alumne de dual.

L’objectiu d’aquesta formació és donar eines a les persones que tenen aquesta funció, ajudar-les a veure quines són les oportunitats i els beneficis inherents a aquest rol per tal que puguin desenvolupar noves habilitats en els àmbits de la formació de formadors i la presa de decisions.

A través d’una metodologia molt pràctica, basada en situacions reals, els participants poden transferir al seu lloc de treball els aprenentatges adquirits, poden clarificar conceptes, extreure conclusions i dissenyar accions que els permetin traçar un camí per assolir els objectius de desenvolupament.

Aquesta formació ha permès que tutors de diferents departaments de la nostra empresa interactuïn, intercanviïn informació, posin sobre la taula dubtes, etc. i sobretot, facin equip.

La funció de tots els tutors és cabdal per al futur dels nostres joves i de la nostra empresa. A tots ells els agraïm l’esforç, la implicació i la professionalitat per dur a terme aquesta tasca. Sense ells el sistema dual no seria possible.

Experiència d’ èxit / Grup Alimentari Guissona
Scroll al inicio