Logotipo coaching altitude

Responsabilitat social corporativa

  1. Home
  2. »
  3. RSC

COACHING ALTITUDE és una empresa que segueix un comportament responsable, aconseguint el seu compromís a totes i cadascuna de les àrees en què l’ empresa està organitzada, així com al desenvolupament de la seva activitat professional d’una manera sostenible.

COACHING ALTITUDE realitza una sèrie d’iniciatives incloses en l’Acció Social externa, per les quals es ve implicant en diverses qüestions d’interès social desde la seva creació.

COACHING ALTITUDE s’ha volgut impulsar en promoure un comportament socialment responsable i sostenible, més enllà de l’estricte compliment de la legislació vigent.

POLÍTICA D’ EXCEL.LÈNCIA I SOSTENIBILITAT:

COACHING ALTITUDE té com objectiu aconseguir desenvolupar la seva missió i visió cap a l’Excel·lència i la Sostenibilitat honrant els seus valors de responsalibiliat, solidaritat, determinació, innovació, passió, honestedat, integritat i transparència establint els següents compromisos:

  • Amb els clients, a través de la millora contínua i la innovació dels processos per a la cerca permanent de l’excel·lència en el servei. Rebent formació contínua, desenvolupament personal i professional per desenvolupar noves solucions integrades i adaptades a cada client que cobreixin els seus requisits i expectatives. Fent que els nostres clients rebin experiències úniques.
  • Amb les persones amb les que col.laborem, vetllant per la seva salut i seguretat en els que projectes conjunts amb els que treballem. I amb la societat mitjançant la contribució activa al desenvolupament social i cultural de la societat en un sentit ampli. Desenvolupant l’activitat empresarial de forma eficient i rendible, tractant d’optimitzar al màxim l’ús dels recursos disponibles.
  • Amb l’entorn, treballant per la reducció de la contaminació. Portant a terme la nostra activitat i el que consumim d’ una manera respectuosa pel medi ambient, complint sempre amb la legislació d’aplicació i amb la resta de compromisos adquirits en aquest àmbit.
Scroll al inicio