"La teva actitud determinarà la teva altitud" + 34 620 88 29 47

info@coaching-altitude.net

 Coaching  d'equips

Els equips són els motors que mouen les organitzacions amb èxit.

El coaching d'equips és un acompanyament a equips directius, equips d'àrees de treball o equips creats per a un projecte concret. L'objectiu és definir i implementar un marc de relació cooperativa que permeti al grup esdevenir un equip d'alt rendiment, amb resultats excepcionals en relació amb el repte que es plantegen aconseguir.

A títol d'exemple, fem una llista d' alguns dels objectius als quals habitualment s' enfoquen els equips durant aquest procés:

  • Alineament del comitè de direcció.
  • Definició de la visió, missió, valors i objectius de l'empresa.
  • Increment de les vendes.
  • Augment de la competitivitat i l'eficiència.
  • Fidelització dels clients.
  • Creació de nous productes o serveis.
  • Abordatge de nous segments de mercat.
  • Internacionalització.
  • Eines calatitzadores del desenvolupament:  Belbin  Team Rols ,  Team Diagnostic 

En la seva enquesta  Global Coaching  de l’any 2009, la ICF (International Coach Federation) va informar que el 19% de les organitzacions van identificar una rendibilitat de la inversió (ROI) de les seves activitats de  coaching 50 vegades superior.

Què aportarien aquests beneficis al seu negoci?

Li agradaria fer-nos alguna pregunta?

Posi's en contacte amb nosaltres.

Vol començar a experimentar resultats diferents?

Contacti amb nosaltres per a una entrevista.
International Coach Federation
Associate Certified Coach Internacional Coach Federation
Belbin