"La teva actitud determinarà la teva altitud" + 34 620 88 29 47

info@coaching-altitude.net

Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol empresa, organització, negoci, comerç i associació.

Objectiu del curs:

Un client és un regal. Aprendrem quines són les claus de la seva fidelització

El curs està pensat per:

 • Facilitar als participants la interiorització d’habilitats de comunicació eficaç, motivació i lideratge per a poder aplicar-les en el treball diari amb els seus clients.
 • Entrenar la metodologia tractada en situacions reals dels participants, sobre les quals identificaran fortaleses i oportunitats de millora amb l’ objectiu d’incorporar competències clau per impulsar-ne el desenvolupament.
 • Definir plans d’acció individuals i facilitar-ne el seguiment via telèfon i/o correu electrònic, extraient el màxim valor dels aprenentatges de les experiències viscudes entre sessions i assegurant el trànsit cap als nous hàbits, i per tant, l’orientació d' aquest projecte cap a resultats.

Programa del curs:

 • El client, el nostre factor més important: la imatge del negoci.
 • Gestió de les expectatives.
 • Eines d’atenció al client: com dirigir la conversa.
 • Actitud i proactivitat en la venda.
 • Gestió eficaç de les reclamacions: una oportunitat.
 • Què han de saber fer molt bé les persones que estan en contacte amb els clients.
 • Pràctiques en situacions reals.
 • Pla d’acció individual i suport.

Metodologia:

 • Taller vivencial, pràctic, amè i participatiu.
 • El facilitador d' aquest programa formatiu oferirà suport als participants entre sessions via telèfon i/o correu electrònic.
* L’import de la matrícula és bonificable mitjançant la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, sempre que es compti amb prou crèdit. 

International Coach Federation
Associate Certified Coach Internacional Coach Federation
DISC
Belbin