"La teva actitud determinarà la teva altitud" + 34 620 88 29 47

info@coaching-altitude.net

Aquesta activitat pot ser organitzada per qualsevol empresa, organització, negoci, comerç i associació.

Objectiu del Curs:

Un client és un regal: Aprendrem quines són les claus de la seva fidelització

El curs està pensat per:

 • Facilitar als participants la interiorització d’habilitats de comunicació eficaç, motivació i lideratge per a poder aplicar-les en el treball diari amb els seus clients.
 • Entrenar la metodologia tractada en situacions reals dels participants, sobre les que identificaran fortaleses i oportunitats de millora, amb l’ objectiu d’incorporar competències clau per a impulsar el seu desenvolupament.
 • Definir plans d’acció individuals i facilitar-ne el seguiment via telèfon i/o correu electrònic, extraient el màxim valor dels aprenentatges de les experiències viscudes entre sessions, assegurant el trànsit cap als nous hàbits i per tant, l’orientació a resultats d’aquest projecte.

Programa del Curs:

 • El client, el nostre factor més important: la imatge del negoci
 • Gestió de les expectatives
 • Eines d’atenció al client: com dirigir la conversa
 • Actitud i proactivitat en la venda
 • Gestió eficaç de les reclamacions: una oportunitat
 • Què han de saber fer molt bé les persones que estan amb contacte amb els clients
 • Pràctiques en situacions reals.
 • Pla d’acció individual i recolzament

Metodologia:

 • Taller vivencial, pràctic, amè i participatiu.
 • El facilitador d' aquest programa formatiu oferirà recolzament als participants entre sessions via telèfon i/o correu electrònic.
* L’import de la matrícula és bonificable mitjançant la "Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo", sempre i quan es compti amb un crèdit suficient. 

International Coach Federation
Associate Certified Coach Internacional Coach Federation
DISC
Belbin