"La teva actitud determinarà la teva altitud" + 34 620 88 29 47

info@coaching-altitude.net

"Habilitats de comunicació per caps d'equip i comandaments intermedis"

Objectiu del curs:

Potenciar les habilitats de comunicació dels caps d’equip i comandaments intermedis per facilitar la motivació, el compromís i el desenvolupament dels seus equips.

El curs està pensat per:

 • Facilitar als participants la interiorització d’habilitats de comunicació eficaç, motivació i lideratge per a poder aplicar-les en el treball diari amb els seus equips.
 • Entrenar la metodologia tractada en situacions reals dels participants, sobre les quals identificaran fortaleses i oportunitats de millora amb l’ objectiu d’incorporar competències clau per impulsar-ne el desenvolupament.
 • Definir plans d’acció individuals i facilitar-ne el seguiment via telèfon i/o correu electrònic, extraient el màxim valor dels aprenentatges de les experiències viscudes entre sessions, assegurant el trànsit cap als nous hàbits i, per tant, l’orientació d'aquest projecte cap a resultats..

Programa del curs:

 • Gestionar persones avui
 • Les claus de la motivació humana
 • Autogestió: tot comença per un mateix
 • Estils de lideratge
 • Prevenció i gestió del conflicte: comunicació eficaç i assertivitat
 • 5C3: 5 conceptes clau de comunicació
 • El poder del feedback: reconèixer i corregir
 • Model de coaching. Pràctiques en situacions reals
 • Pla d’acció individual i suport

Metodologia:

 • Taller vivencial, pràctic, amè i participatiu.

International Coach Federation
Associate Certified Coach Internacional Coach Federation
DISC
Belbin