Logotipo coaching altitude

Com han de ser els objectius?

Gràcies i Benvinguts de nou al nostre blog !

Arribat aquest moment de l’any, tothom comencem a pensar en els objectius.

Estàs en aquest moment que els has de dissenyar?

A continuació us recordem les característiques que han de tenir uns objectius ben plantejats: han de passar per l’auditoria SMART:

    • S) eSpecífics
    • M) Mesurables
    • A) Assolibles
    • R) Realistes
    • T) Temporalitzats

1. Els objectius han de ser eSpecífics

És a dir el més concrets possibles per poder identificar el que es desitges aconseguir. “Una de les regles de l’èxit és la definició precisa d’objectius” Napoleó Hill Per exemple: “Vaig a posar-me en forma” no és un objectiu específic. “Vaig a córrer 30 minuts diaris de dilluns a divendres” si és específic.

2. Els objectius han de ser Mesurables

Per poder saber si ho estem complint o no estem arribant al que ens havíem proposat. En mesurar un objectiu podem comparar-ho amb la planificació o amb l’objectiu i decidir en cas de desviacions o variacions quines accions correctives hem de fer. L’exemple anterior de córrer 30 minuts cada dia és mesurable, i per tant està correctament plantejat ja que permet saber si no s’està complint. Necessitem mesurar.

“Quan es pot mesurar allò del que es parla i es pot expressar en nombres, es coneix alguna cosa del tema; però quan no es pot mesurar, quan no es pot expressar en nombres, el coneixement és pobre i insatisfactori”, va escriure en el seu moment Lord Kelvin.

3. Els objectius han de ser Assolibles

Si els teus objectius involucren a diverses persones, has de parlar-ho amb ells i aconseguir el seu compromís com equip.

Per exemple, una companyia que es proposa generar 5% sobre les vendes netes totals, només ho aconseguirà si tots estan alineats amb l’objectiu comú. En cas contrari pot passar que el que estalvia un ho gasti un altre, i això segurament implicarà conflictes. És important la comunicació clara i assegurar-nos que tots en l’equip estiguin alineats cap a l’assoliment d’aquests objectius. Tots!!!

4. Els objectius han de ser Realistes

Els objectius plantejats han d’estar dins de les pròpies possibilitats. Proposar-se alguna cosa irrealitzable és una porta oberta al fracàs. L’objectiu “vaig a competir en les properes olimpíades” pot no ser realista per a tu, per descomptat que per a mi no ho seria, però potser l’objectiu de participar en la propera carrera de la teva ciutat pot ser que si estigui al teu abast.

5. Els objectius han d’estar Temporalitzats

Uns objectius SMART plantejats de manera intel·ligent, requereixen un termini de temps límit per ser complerts. S’ha d’establir un termini per complir l’objectiu. En cas de no comptar amb un límit de temps es pot caure en la relaxació i l’objectiu es pot anar postergant fins a l’infinit. Un exemple temporalitzat pot ser: “vaig a parlar amb el meu client sobre l’ordre avui” o “vaig a posar ordre en la meva oficina avui”.

T’animem a que escriguis els teus objectius i els hi facis l’ auditoria Smart. D’ aquesta manera sabràs si els teus objectius estan ben plantejats.

L’ equip de Coaching Altitude us desitgem un excel.lent any amb objectius SMART!

Rosa Marrugat

Joan Carles Oliver

Scroll al inicio